Contact us
    Office Hours: 8:30am - 5:30pm (GMT)

Testy na naszym GcMAF

Nasze testy

Nasz GcMAF jest wytwarzany w sterylnych, profesjonalnych laboratoriach o standardzie przewyższającym wymagania określone przez dobre praktyki produkcyjne (GMP). Używamy sterylnych, certyfikowanych identyfikowalnych substratów oraz sterylnego i certyfikowanego sprzętu.

Każda porcja naszego ludzkiego GcMAF jest poddawana wewnętrznym i zewnętrznym próbom.

Przeprowadzane są następujące próby produkcyjne:

1. Sterylność – standardy sterylności wyznaczone przez USP oraz Ph Eur wykonywane zewnętrznie.

2. Test na endotoksyny w celu potwierdzenia braku obecności endotoksyn w próbce. Nasz wynik to 0,02 do 0.,03, na granicy wykrywalności (10,0 to maksymalny akceptowalny wynik).

3. Kwantyfikacja proteinowa przy użyciu próby proteinowej BCA.

4. Użycie elektroforezy z barwieniem srebrem (SDS-PAGE) do oznaczenia produktu.

5. Elektroforeza Western Blot przeprowadzona za pomocą znakowanej biotyną lektyny Helix Pomatia (łącząca się bezpośrednio z końcem N-acetylgalaktozaminy obecnym w GcMAF).

6. Elektroforeza Western Blot przeprowadzona za pomocą przeciwciała przeciwko białku wiążącemu witaminę D (specyficznego dla globuliny Gc oraz GcMAF).

7. RAW 264.7 test proliferacyjny na aktywność oparty na żywych komórkach makrofagów sprawdzający aktywność tzn. siłę oddziaływania.

8. Test aktywności na fagocytozę złośliwego nowotworu piersi. Makrofagi są dodawane to żywych komórek raka piersi MCF7, nic się nie dzieje. Dodajemy nasz GcMAF, w przeciągu 72 godzin widać jak makrofagi fagocytozują (pochłaniają i niszczą) komórki rakowe.

9. Trzeci test aktywności: dodajemy GcMAF do komórek rakowych MCF7 bez makrofagów. Po dodaniu GcMAF morfologia komórek zmienia się w przeciągu 72 godzin podczas których komórki rakowe przyjmują normalną morfologię komórkową (eksperyment ten wykonał po raz pierwszy zespół Profesora Ruggiero (z naszym GcMAF) a wyniki opublikowano w styczniu 2012 roku).

Molekuły GcMAF, które przygotowujemy są identyczne jak te, które wytwarzane są przez organizm ludzki.

Wykonaliśmy jak dotąd około 330 testów na naszym GcMAF. Nasz First Immune GcMAF został poddany zdecydowanie największej liczbie badań w historii GcMAF. Większość pozostałych albo nie posiada testów albo posiada jeden, a żaden nie posiada testu na aktywność.

Niezależne próby zewnętrzne jakim poddano nasz GcMAF na uniwersytetach i w laboratoriach to między innymi:

USA – Aktywność: próba aktywności mysich linii komórkowych makrofagów J774 – Uniwersytet Ohio (od lutego 2010 roku)

W Europie – Aktywność: Test CAM (błony kosmówkowo-omoczniowej) (Pierwszy: 16.05.2010)

W Europie – Aktywność: destrukcja wyhodowanych ludzkich komórek raka piersi

W Europie – 17-dniowa próba sterylności: 7 dni przy 30 stopniach Celsjusza, 7 dni przy 25 stopniach, + podhodowla tlenowa, beztlenowa, przy 25 stopniach. Wszystkie rezultaty negatywne, HPA „czyste jak łza” (Pierwsze: 18.01.2011, co miesiąc)

Nasz GcMAF dwukrotnie wykazał w niezależnych laboratoriach, że jest tak silny jak próbki dostarczone przez Dr Yamamoto. Jednak my mamy o wiele lepsze metody testowania.

Próby aktywności są kluczowe – istnienie GcMAF musi być udowodnione, musi on być sterylny, a przede wszystkim być aktywny, a próby aktywności mogą być przeprowadzane tylko na komórkach żywych. Jeżeli maja Państwo jakiekolwiek pytania na temat prób, prosimy kliknąć na zakładkę „Kontakt” na górze strony aby napisać do nas email lub zadzwonić.

 

Niezależne próby żywotności naszego GcMAF:

Test po 8 miesiącach przechowywania w zamrażarce: nasz GcMAF wykazał nieistotną redukcję aktywności. 2 lutego 2011 roku.

Test CAM: przechowywany w temperaturze pokojowej przez 10 dni stracił 15 procent swojej aktywności. Maj 2010 roku.

Próba “złego przechowywania”: 7 stopni w często otwieranej lodówce, dawki pobierane igłą: dobra aktywność po 4 tygodniach, prawie zero aktywności po 8 tygodniach. 11 lutego 2011 roku.

Próba “dobrego przechowywania” w 4 stopniach Celsjusza w lodówce: zmniejszona ale wciąż dobra aktywność po 8 tygodniach. 11 lutego 2011 roku.

Referaty:

Nasz GcMAF to jedyny ogólnodostępny GcMAF, który został wykorzystany w jedenastu artykułach naukowych. Przykłady referatów:

“Czynnik stymulujący makrofagi pozyskany z białka Gc (GcMAF) stymuluje tworzenie cząsteczek cAMP w ludzkich komórkach mononuklearnych oraz hamuje angiogenezę w próbach przeprowadzonych na błonie kosmówkowo-omoczniowej embrionu kurzego” opublikowany w „Immunologia i Immunoterapia Raka” w którym użyto naszego GcMAF. Patrz sekcja o Materiałach i Metodach. W tabeli nr 5 wykazano, że GcMAF doktora Yamamoto odznaczał się aktywnością na poziomie 17,4 podczas gdy nasz na poziomie 18,3, różnica 5,2 procent czyli prawie taka sama siła oddziaływania.

Cancer Immunol Immunother DOI 10.1007/s00262-010-0953-7

Raport przypadku AIDS nr 1 jest szczególnie interesujący, podobnie jak skuteczność naszego GcMAF w przypadku braku obecności makrofagów przy zamienianiu komórek rakowych z powrotem w komórki zdrowe (ABCD zdjęcie Fig 2.)

icar2011gcmafposterc

© 2013 GcMAF.se - GcMAF All Rights Reserved | Site built by STRATAGEMdesign
go to top