Contact us
    Office Hours: 8:30am - 5:30pm (GMT)

Jak działa GcMAF

Próby przedkliniczne & Czego się dowiedzieliśmy

Jak działa GcMAF

U zdrowej osoby GcMAF działa jak “dyrektor” układu odpornościowego. Jednak wirusy oraz złośliwe komórki takie jak rak wysyłają enzym zwany nagalase, który przeszkadza w produkcji własnego GcMAF: to z kolei neutralizuje system odpornościowy. W taki sposób choroby stają się przewlekłe, a komórki rakowe rozrastają się niezauważalnie.

W ciągu trzech tygodni podawania jednej dawki GcMAF tygodniowo, system odpornościowy odbudowuje się do większej niż normalnie siły. Zazwyczaj należy przyjmować jedną dawkę tygodniowo przez 24 tygodnie w przypadku wielu chorób oraz wczesnych stadiów raka, a przez rok w przypadku późniejszych stadiów raka.

Jednotygodniowa dawka GcMAF wygląda jak mała kropla. Preparat jest całkowicie sterylny a zalecając go lekarz podejmuje najbardziej etyczny z wyborów.

 

Pozyskujemy i izolujemy molekuły GcMAF, a nasz GcMAF przeszedł setki eksperymentów laboratoryjnych na uniwersytetach, w laboratoriach oraz klinikach i jest przedmiotem 11 niezależnych referatów naukowych.

GcMAF jest zatem terapią zastępczą dla tych, którzy nie produkują swojego własnego. Przyjmowanie GcMAF zastępuje brakującą część układu odpornościowego, a także działa jak wewnętrzne lekarstwo organizmu.

Konferencja GcMAF z 2013 roku wykazała, że GcMAF jest o wiele potężniejszym molekułem niż dotychczas uważaliśmy, zarówno pod względem naukowym jak i pod względem wyników osiąganych przez lekarzy. W 4 stadium raka, niektórzy lekarze wybierający odpowiednie terapie uzupełniające, takie jak te wymienione w naszych “Strategiach Leczenia”, ratują każdego pacjenta. Osiągnęliśmy całkowite sukcesy w przypadku wielu typowych nowotworów włączając raka prostaty, płuc i piersi, a także pewne sukcesy w przypadku białaczki i czerniaka.

Układ odpornościowy może pozbyć się przewlekłego zapalenia i bakteryjnych oraz wirusowych infekcji, w czym nasz GcMAF okazał się skuteczny, ale także w przypadku autyzmu, opryszczki nawrotowej, przewlekłego trądziku, zespołu przewlekłego zmęczenia (CFS), boreliozy, gośćca mięśniowo-włóknistego (fibromialgia), zespołu Laurence’a-Moona-Bardeta-Biedla (LMBBS), osteoporozy oraz różnych typów dysfunkcji układu odpornościowego, włączając alergie. Badania wykazują, iż GcMAF może cofnąć rozwój takich chorób jak HIV, choroba Parkinsona, oraz zapobiec postępowi stwardnienia rozsianego (SM) i stwardnienia zanikowego bocznego (ALS), a poprzez swoją istotną rolę jako regulator układu odpornościowego, może cofnąć rozwój chorób atakujących układ odpornościowy, takich jak toczeń rumieniowaty (lupus) oraz artretyzm. Przy ciężkiej postaci marskości wątroby leczenie trwa 15 miesięcy lub dłużej. Często GcMAF jest skuteczny w leczeniu ciężkiej postaci depresji. Jesteśmy w stanie uratować także przypadki stadium czwartego, jednak zwykle przy ścisłej opiece, dlatego też prowadzimy stacjonarne kursy wellness w Szwajcarii, bo jeżeli możesz chodzić i dano Ci przynajmniej trzy miesiące życia, oczekujemy, że pokonasz nowotwór.

Kliniki, lekarzy oraz osoby, u których zdiagnozowano jakąkolwiek z tych chorób i które same dowiedziały się więcej na temat GcMAF, zapraszamy do kontaktu. Prosimy o kopie informacji diagnostycznych oraz uaktualnione raporty lekarskie podczas i po leczeniu, w celu udowodnienia, że GcMAF jest skuteczny w różnych chorobach, co z kolei pomoże udostępnić go szerokiej grupie odbiorców. Uczestnicy mogą się w każdej chwili wycofać.

Jesteśmy głównym dostawcą GcMAF na potrzeby akademickich ośrodków badawczych, 300 klinik i lekarzy. Mamy 4 tysiące uczestników i jako jedyni przeprowadzamy testy aktywności, które mogą być przeprowadzane w miarodajny sposób jedynie przy użyciu żywych komórek. Film poklatkowy umieszczony na naszej głównej stronie pokazuje ósmą próbę wykonywaną w naszym laboratorium gdzie nasz GcMAF aktywuje makrofagi, które pochłaniają komórki rakowe. Jesteśmy prawdopodobnie jedynymi na świecie, którzy posiadają taką technologię.

Kliknij “Jakość: Wideo: komórki rakowe zamienione z powrotem w zdrowe komórki” aby zobaczyć co się dzieje z komórkami rakowymi gdy GcMAF dodawany jest bez makrofagów. Znów pierwszy taki materiał na świecie, i znów wykonano go w naszym laboratorium.

Abstrakt naszego artykułu przedstawiający wyniki został opublikowany jednocześnie 1 lutego na 5 Konferencji Immunoterapeutycznej w San Diego w Kalifornii oraz na Konferencji PMTC (Personalised Medicine and Targeted Therapies in Cancer – Medycyna Spersonalizowana oraz Celowane Leczenie w Chorobach Nowotworowych) na Uniwersytecie Sharjah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Obiecaliśmy kolejne sześć referatów naukowych w 2013 roku; pierwszy z nich, o histologii GcMAF niszczącym komórki rakowe piersi oraz mózgu, został przyjęty do zaprezentowania na Konferencji Immunoterapii i Immunomonitoringu w Krakowie, 22-24 kwietnia. Jednak w rzeczywistości napisaliśmy 12 artykułów w pierwszych sześciu miesiącach 2013 roku. Wszystkie 12 zostały zrecenzowane przez specjalistów i zaakceptowane do prezentacji na konferencjach immunologicznych lub publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych.

Wielu naukowców, którzy opublikowali referaty na temat prób z GcMAF wybrało pacjentów we wczesnych stadiach choroby nowotworowej oraz HIV i odnotowało prawie 100 procentowy sukces, bez nawrotów po wielu latach. Nie prowadzili oni badań na osobach z dużymi guzami.

Nasze badania są całkowicie odmienne: wiele osób ma ponad 50 lat, niektórzy ponad 80 lat, z zaawansowanymi lub nawet terminalnymi formami raka, z guzami o znacznej masie.

W większości przypadków (prawdopodobnie u ponad 80% pacjentów) GcMAF okazuje się być skuteczny w odbudowie układu odpornościowego w około trzy tygodnie. –. Pamiętać należy, że okres półtrwania GcMAF to tylko jeden tydzień – należy go przyjmować aż do momentu ustąpienia choroby, lub ponownego wyłączenia układu odpornościowego. U badanych (około 80%) poziom nagalase obniża się w tempie 10-40% na 8 tygodni.

Należy dać swojemu układowi odpornościowemu 8 tygodni w przypadku opryszczki nawrotowej lub przewlekłego trądziku. Ponad 24 tygodnie terapii GcMAF w przypadku: autyzmu (85% poprawy, 15% wyleczenia), zespołu przewlekłego zmęczenia – CFS (60% wyleczenia), HIV, boreliozy (8% reaguje na leczenie, większość zdaje się posiadać zablokowany gen VDR i wirusy ukrywają sie pod biofilmem) oraz stadium 1 i 2 raka (80% reaguje na leczenie). W przypadku późniejszego stadium raka, przy zastosowaniu “Strategii leczenia” 80% reaguje na leczenie, jednak aby doszło do całkowitego wyleczenia należy stosować terapię przez 12-18 miesięcy. Należy także pamiętać, że każdy inaczej reaguje na leczenie. Nie możemy przewidzieć jaka będzie reakcja u danej osoby.

Im lżejsza choroba tym łatwiej jest GcMAF i układowi odpornościowemu ją zwalczyć. GcMAF potrzebuje normalnych poziomów witaminy D aby skutecznie funkcjonować. Jednakże nawet w przypadku osób słabo reagujących na leczenie, GcMAF zwykle wydaje się zatrzymywać postęp choroby nowotworowej.

Prawdopodobnie udowodniliśmy, że GcMAF może działać u ludzi w wieku do 90 lat, w terminalnym, 4 stadium choroby nowotworowej, oraz że może niszczyć guzy o dużej masie. Patrz “Pacjenci przyjmujący GcMAF” z lewej strony.

Jeżeli pacjent ma pobieraną krew do badania liczby monocytów, odpowiednich markerów i poziomu witaminy D, oraz przeprowadzany test nagalase na początku terapii, przy następnym badaniu po trzech tygodniach powinien zauważyć, że jego układ odpornościowy powrócił do pełni sił, a po ośmiu tygodniach znacznie obniżony poziom nagalase będzie oznaką wycofywania się choroby. Nie należy przerywać przyjmowania GcMAF dopóki poziom nagalase nie zejdzie poniżej 0,65 nmol/min/mg, kiedy to nie jest już w stanie uniemożliwić organizmowi produkcji własnego GcMAF, a wtedy nie ma już potrzeby przyjmować naszego.

Dzieci autystyczne mogą wykazywać poprawę po pięciu tygodniach ze znaczną poprawą po 8 tygodniach. Patrz “Doświadczenia uczestników” z lewej strony. Jednak należy pamiętać, że każdy przypadek jest inny.

Największą zaletą wykorzystania własnego układu odpornościowego do zwalczenia choroby lub raka jest to, że zapamiętuje on jak walczyć do końca życia: choroba nie powraca. I w porównaniu do chemioterapii, efekty uboczne są znikome.

Jedyny sposób w jaki można stwierdzić, że GcMAF jest oryginalny i aktywny to badania przy użyciu żywych komórek w laboratorium. Patrz “Testy na naszym GcMAF” na górze po lewej stronie. Reasumując:

Łączymy żywe komórki makrofagów oraz komórki raka piersi MCF7, i nic się nie dzieje. Dodajemy GcMAF, w ciągu 72 godzin makrofagi pochłaniają wszystkie komórki rakowe MCF7. Następnie łączymy tylko GcMAF z MCF7 i GcMAF zamienia komórki rakowe w zdrowe komórki.

Posiadamy GcMAF do prób przedklinicznych. Patrz “Kup GcMAF”, na górze z lewej strony.

Należy przeczytać wszystkie informacje ze stron “Kup GcMAF” oraz “Strategie leczenia” z lewej strony aby móc zacząć działać. I należy być przygotowanym na udzielenie nam informacji zwrotnej.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy kliknąć “Kontakt” na górze strony aby wysłać nam email lub zadzwonić do naszej osoby kontaktowej: David Noakes +44 7781 411 737 w godzinach 10:30 do 22:00 GMT.

 

© 2013 GcMAF.se - GcMAF All Rights Reserved | Site built by STRATAGEMdesign
go to top